İmpedance Hakkında
son gelişmeler - meme kanseri

1. Meme hastalıklarının teşhisinde Elektro – empedans mamografisinin temeli nedir?

Canlı organizmalar yalnızca biyo – elektrik üretmekle kalmayıp aynı zamanda organizma içinde ortaya çıkan ya da dışarıdan uygulanan akımı edilgen bir şekilde iletmektedir. Elektriksel iletkenlik organın histolojik yapısına, moleküler bileşimine ve öğesel kompozisyonuna (serbest elektrik yüklerinin yapılarına ve sayısına ve bunların hareketliliğine) bağlıdır. Kötü huylu formasyonların elektriksel özellikleri bunları çevreleyen sağlıklı dokulardan oldukça farklıdır. Röntgen ve Ultrason tanı yöntemleri sağlıklı ve kötü huylu dokuların arasındaki kontrast seviyesini kullanarak görüntüler oluştururken, elektriksel empedans tomografisi teşhislerinde meme görüntüleri oluşturmak için bu dokuların elektriksel iletkenliği kullanılmaktadır. Bu olgu tümör ve diğer meme anomalilerinin varlıklarının saptanmasında ve konumlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.

2. Empedans nadir?

Empedans herhangi bir sistemin elektriksel direncini gösteren fiziksel bir değerdir (Latince “engellemeye neden olmak” anlamına gelen “impedire” fiilinden türemiştir). Elektriksel empedans elektrik devresinin kendi içinden geçmekte bulunan alternatif akıma karşı toplam direncidir. Genel olarak bu kavram elektrik devresinin aktif direnci ile reaktif direncinin Ohm cinsinden ölçülen geometrik toplamıdır.

3. Hangi elektrik akım parametreleri tıpta, özellikle de mamografide kullanılabilir?

Tıbbi teşhis çalışmalarında, özellikle de elektriksel empedans mamografisinde, genel olarak yüksek bir frekansta alternatif akım kullanılmaktadır (kurallar gereği 1 kHz’den yüksek). Hücreler arası zarların yüksek bir polarizasyon derecesine sahip olmaları ve elektrotların yüksek elektriksel iletkenlikte çalıştırılmaları nedeniyle biyolojik sistemlerin doğrudan akım kullanılarak ölçümlenmesi son derece zordur. Kullanılmasına izin verilen akım değeri, bu akımın canlı doku hücreleri üzerindeki biyolojik etkisiyle sınırlıdır; bunların ilki frekans artışı ile yükselmektedir. Elektro – empedans mamografisinde görüntüleme için kullanılan akım 0,5 mA aralığında ve 50 kHz frekansındadır. Bu ölçüm parametreleri hastalar açısından kesinlikle zararsızdır.

4. Çoklu – frekans taramasının kullanılmasında bilimsel görüş nedir?

Meme tümörlerinin görüntülenmesinde çoklu frekans taraması olasılıklarını değerlendirdik ("Bazı fizyolojik kadın dönemlerinde elektro – empedans mamografisinin test edilmesi” A.Karpov, O.Trochanova, 9. Uluslararası Elektriksel Biyo – empedans Konferansı. Oslo, Norveç, 2001; "Çoklu frekans ölçümlerinde meme bezinin elektriksel iletkenliğindeki değişiklikler”, A.Karpov, O.Trochanova, 18. Bilim ve Uygulama Konferansı Yaroslavl, 2001). Ancak ?-dağılım aralığındaki frekansa sahip akımların (102 – 108 Hz) meme taramasında kullanılması beklenen sonuçları getirmemiştir. Elektro – empedans mamografisinin 5. Versiyonu bu olasılığı taşısa da bu uygulamanın günümüzde yalnızca bir araştırma uygulaması olarak kullanılmasını önermekteyiz.


5. MEIK ile yapılan taramanın ağrı eşiği nedir?

Meik muayenesi iki meme için yaklaşık 1 dakika sürer. Bu süreçte görüntü alabilmek için sistem aparatının memeye teması yeterli olduğu için herhangi bir zorlama ve baskı söz konusu değildir. Bu nedenle ne işlem sırasında ne de sonrasında acı ve ağrı söz konusu değildir.

6. Empedans mamografisinin endikasyonları nelerdir?

Elektriksel empedans tomografisi bir dizi meme hastalığının tespit edilmesinde kullanılabilmektedir. Bunlar: iyi ve kötü huylu neoplazmalar, mastopatiler, meme iltihabı ve benzeri daha birçok hastalıktır. Ayrıca elektriksel empedans risk grubunda yer alan kadınların tedavinin etkililiğinin kontrolü için dinamik bir şekilde gözetlenmesinde de kullanılabilmektedir. Elektro – empedans mamografisinin yardımı sayesinde hamilelikte ve aynı zamanda doğumdan sonra yapılan muayeneler doktorlara, laktasyon dönemi ayrıntıları hakkında çok değerli bilgiler sunmaktadır. Bu tarama yöntemi klimakterik safhalarda doğum kontrol hapı kullanan ve hormon ikame tedavisi gören kadınlar için yaygın şekilde kullanılmaktadır.

7. MEIK Impedance Mamografinin her hangi bir kontrendikasyon durumu varmı?

Gebelik ve emzirme dönemi dahil, her yaş grubunda kullanılabilmesi için tasarlanmıştır ve kesinlikle zararsızdır.

8. İmpedans Mamografide ne sıklıkla muayene önerilir?

Tarama sırasında herhangi bir şekilde radyosyon üretmediği için zaman sınırlaması olmaksızın kullanılabiliyor.

9. Malign büyümeyi teşhis edebilmesi mümkünmüdür?

Tümör sürecinin ilk aşaması olan malign ve sağlıklı dokuların elektriksel iletkenlik farkı nedeniyle, cihaz malign büyümenin erken teşhis gerçekleştirme yeteneğine sahiptir.

10. Hangi boyutlardaki tümörler impedans yolu ile teşhis edilebilir?

3-5 mm arasındaki tümörleri tespit edebilmektedir.

11. İmpedans ile tarama komlikasyonları tetikler mi?

Kullanılan elektrik akımının zararsız olduğu klinik deneyler ile onaylanmıştır.dolayısıyle hiçbir şekilde komplikasyonları artırma eğilimi yoktur.

12. Kötü ve iyi huylu hastalıkların tespit edilmesi için hangi yöntemler kullanılmalıdır?

Herhangi bir hastalığın tespit edilmesi için kullanılabilecek yöntem tercihleri hakkında tartışmak doğru değildir. Dünyanın hiç bir yerinde, memedeki iyi huylu ya da kötü huylu hastalıkların teşhisinde % 100 sonuç veren herhangi bir yöntem bulunmamaktadır. Uygun yöntemin seçilmesinde güvenlik ve uygunluk kriterlerine bakılarak yönlendirilmelidir. Elektro empedans mamografisinin yüksek hassasiyeti ve özgüllüğü ile tamamen güvenli olması birlikte değerlendirildiğinde muayeneye özellikle bu yöntemle başlanmasını tavsiye ediyoruz. Gerekmesi halinde daha da detaylı bir muayene tavsiye edilebilmektedir.